ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΗΜΑ 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</br>ΒΗΜΑ 2
Τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην παρακάτω φόρμα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του διαγωνισμού από την Εταιρεία Αστρονομίας και μόνο. Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα στοιχεία των συμμετεχόντων διαγράφονται.

Πρόκειται για το ψευδώνυμο σύνδεσης. πχ: manol123. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Στο πεδίο αυτό δώστε μόνο μικρούς λατινικούς χαρακτήρες.

Πληκτρολογήστε στο πεδίο αυτό τον κωδικό με τον οποίο θα εισέρχεστε στο σύστημα. Μόνο λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς.

Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Ελληνικούς χαρακτήρες.

Στο πεδίο αυτό δηλώστε το επώνυμό σας με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Ελληνικούς χαρακτήρες.

Δηλώστε στο πεδίο αυτό μια έγκυρη διεύθυνση Email. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Σ' αυτή τη διεύθυνση email θα λάβετε το σύνδεσμο που θα ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας.

Συμπληρώστε το πεδίο με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Ελληνικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώστε το πεδίο με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ελληνικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώστε το πεδίο με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Ελληνικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώστε στο πεδίο αυτό τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής σας.

Μόνο αριθμοί σ' αυτό το πεδίο.

Πατήστε επάνω στο πεδίο και θα εμφανιστεί ένα μικρό ημερολόγιο όπου θα επιλέξετε την ημερομηνία γέννησής σας.

Επιλέξτε Γυμνάσιο ή Λύκειο ανάλογα.

Επιλέξτε Α' Τάξη, Β' Τάξη, ή Γ' Τάξη ανάλογα.

Πχ: 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Λαμβάνω γνώση ότι τα στοιχεία που δηλώνω σ' αυτή τη φόρμα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του διαγωνισμού και μόνο, από την Εταιρεία Αστρονομίας & Διαστήματος. (Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι)

 

 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΗΜΑ  ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ