1ος Διαγωνισμός Αστρονομίας για παιδιά του Δημοτικού 2017

Οδηγίες :

 • Η διαδικασία της υποβολής ξεκινά πατώντας το κουμπί «Εκκίνηση». Μην ξεκινήσετε αν δεν είστε βέβαιοι. Έχετε μόνο μία δυνατότητα υποβολής.
 • Για κανένα λόγο ΜΗ κάνετε ανανέωση (refresh), της σελίδας υποβολής απαντήσεων!! Θα αποκλειστείτε!!
 • Το σύστημα δεν επιτρέπει από τον ίδιο υπολογιστή ή το ίδιο δίκτυο να υποβληθούν απαντήσεις από δύο διαφορετικούς μαθητές, ακόμη κι αν χρησιμοποιεί ο καθένας το δικό του όνομα χρήστη και τον κωδικό του.
 • Προσοχή! πρέπει να ολοκληρώσετε την υποβολή το πολύ σε 1 ώρα. Ο χρόνος αρχίζει και μετρά με την προβολή της πρώτης ερώτησης και φαίνεται ως μια μπλε μπάρα πάνω από την κάθε ερώτηση.
  Αν εξαντλήσετε το χρόνο, το σύστημα κλειδώνει και θα βαθμολογηθείτε μόνο για τις ερωτήσεις που έχετε προλάβει να απαντήσετε.
 • ΔΕΝ μπορείτε να γυρίσετε πίσω σε προηγούμενη ερώτηση. Γι’ αυτό βεβαιωθείτε, πριν πατήσετε το κουμπί «Επόμενο» για να μεταβείτε στην επόμενη ερώτηση.
 • Το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να μεταβείτε σε επόμενη ερώτηση αν πρώτα δεν έχετε απαντήσει την τρέχουσα.
 • Η υποβολή των απαντήσεων τελειώνει με το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση – Υποβολή».
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι απαντήσεις σας καταγράφονται στο λογαριασμό με τον οποίο έχετε ήδη συνδεθεί.
 • Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή των απαντήσεων, το σύστημα θα σας αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι οι απαντήσεις σας καταχωρήθηκαν επιτυχώς.
  Κρατήστε αυτό το μήνυμα διότι θα είναι το μόνο αποδεικτικό ότι λάβατε μέρος στη πρώτη φάση του διαγωνισμού.
 • Με την ολοκλήρωση της υποβολής απαντήσεων, ο λογαριασμός πρόσβασής σας στο site ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.
 • Όλοι οι λογαριασμοί των συμμετεχόντων διαγράφονται από το σύστημα ύστερα από την παρέλευση 30 ημερών.
  Για το λόγο αυτό οποιεσδήποτε ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων θα πρέπει να κατατίθενται εμπρόθεσμα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ