1ο Μάθημα Αστρονομίας – Αστρονομικές Μετρήσεις με απλή Γεωμετρία

1ο Μάθημα Αστρονομίας – Αστρονομικές Μετρήσεις με απλή Γεωμετρία

1ο Μάθημα Αστρονομίας – Αστρονομικές Μετρήσεις με απλή Γεωμετρία

4 Φεβρουαρίου 2016
[ot-video][/ot-video]
V01