Τα πάντα για τα τηλεσκόπια.

Τα πάντα για τα τηλεσκόπια.

Τα πάντα για τα τηλεσκόπια.

21 Μαρτίου 2016

Telescopes (1 of 15) The Hidden Universe (Introduction)

The Hidden Universe (Introduction)- VIDEO 01.

Telescopes (2 of 15) Diffraction of Light and the Telescope

Diffraction of Light and the Telescope- VIDEO 02.

Telescopes (3 of 15) Converging Lens and the Telescope

Converging Lens and the Telescope – VIDEO 03.

Telescopes (4 of 15) Converging Lens and Real and Virtual Images

Converging Lens and Real and Virtual Images – VIDEO 04.

Telescopes (5 of 15) How the Refracting Telescope is Built

How the Refracting Telescope is Built – VIDEO 05.

Telescopes (6 of 15) How the Refracting Telescope is Built

How the Refracting Telescope is Built – VIDEO 06.

Telescopes (7 of 15) Finding Resolutions of Craters on the Moon

Finding Resolutions of Craters on the Moon – VIDEO 07.

Telescopes (8 of 15) Finding Diameter=? of Craters on the Moon

Finding Diameter=? of Craters on the Moon – VIDEO 08.

Telescopes (9 of 15) Why does UV, X-Ray Telescopes have Sharper Images?

Why does UV, X-Ray Telescopes have Sharper Images? – VIDEO 09.

Telescopes (10 of 15) What Are the Limitations of the Refracting Telescope?

What Are the Limitations of the Refracting Telescope? – VIDEO 10.

Telescopes (11 of 15) The Newtonian Reflecting Telescope

The Newtonian Reflecting Telescope – VIDEO 11.

Telescopes (12 of 15) Atmospheric Limitations for Telescopes

Atmospheric Limitations for Telescopes – VIDEO 12.

Telescopes (13 of 15) Adaptive Optics to Our Atmosphere

Adaptive Optics to Our Atmosphere – VIDEO 13.

Telescopes (14 of 15) How Interferometry Improve Telescope Resolutions

How Interferometry Improve Telescope Resolutions – VIDEO 14.