6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022

6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022

9 Δεκεμβρίου 2021

Σύντομα η προκήρυξη του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού.