ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - VIDEO

Η Ζωή και ο Θάνατος ενός άστρου χαμηλής μάζας.

Εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός άστρου χαμηλής μάζας. Γίνεται επεξήγηση του τρόπου απεικόνισης των σχετικών στοιχείων επάνω σε ένα διάγραμμα HR. Απαιτείται η γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Read More