ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πως υπολογίζουμε τη μάζα ενός Γαλαξία

Λυμένη άσκηση μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει τρόπους υπολογισμού της μάζας ενός γαλαξία. Η άσκηση παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Αρίσταρχου – Ιππαρχου Λυκείου.

Read More

Το ρολόι της Μεγάλης Αρκτου

Το ρολόι της μεγάλης Αρκτου είναι μια άσκηση παρατηρησιακής αστρονομίας κατά την οποία ο μαθητής μαθαίνει να βρίσκει την ώρα του τόπου ή την εποχή του έτους παρατηρώντας τη Μεγάλη Αρκτο. Η άσκηση παρουσιάζεται με αγγλικό κείμενο. Επίπεδο Αρίσταρχου Λυκείου ή Ιππαρχου Γυμνασίου.

Read More

Λυμένες Ασκήσεις – Stefan Boltzmann

Λυμένες ασκήσεις για την κατανόηση του νόμου Stefan Boltzmann. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με αγγλικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου – Πτολεμαίου Λυκείου.

Read More

Ιδιότητες Αστρων

Κείμενα και σχήματα που δείχνουν με κατανοητό τρόπο τις ιδιότητες των άστρων: Απόσταση, Λαμπρότητα, Θερμοκρασία, Ακτίνα, Μάζα. Παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα. Επίπεδο Ιππαρχου – Πτολεμαίου Λυκείου.

Read More

Γενικές ασκήσεις αστρονομίας – Άλυτες

Αλυτες ασκήσεις γενικής αστρονομίας. Επίπεδο ασκήσεων Αρίσταρχος – Ιππαρχος – Πτολεμαίος Λυκείο.

Read More

Φασματική κατανομή ενέργειας από το σύμπαν

Φασματοσκοπία και διαγράμματα HR – Ασκηση που δείχνει τη μεθοδολογία μέτρησης της ενέργειας που έρχεται από το σύμπαν. Παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου Λυκείου.

Read More

Μελέτη Μεταβλητών Αστέρων – Διπλά Συστήματα

Κείμενα σχετικά με τη μελέτη των διπλών συστημάτων αστέρων. Παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου – Πτολεμαίου Λυκείου.

Read More

Παρατηρησιακή Αστρονομία 2 – Συντεταγμένες & Χρόνος.

Συστήματα συντεταγμένων, τρόποι εύρεσης θέσεων αστέρων. Συστήματα μέτρησης χρόνου. Σφαιρικά τρίγωνα κλπ. Παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Αρίσταρχου – Ιππαρχου Λυκείου.

Read More

Αστροφυσική 1 – Ακτινοβολία αστέρων & Φάσματα

Κείμενα σχετικά με την ακτινοβολία αστέρων και τα φάσματα. Βασικές αρχές φασματοσκοπίας. Βοηθά επίσης στη κατανόηση του διαγράμματος HR και των πληροφορίων που παρέχει. Παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Πτολεμαίου Λυκείου.

Read More

Ασκηση μελέτης Φάσματος

Λυμένη άσκηση μέσα από την οποία ο μαθητής κατανοεί καλύτερα την μεθοδολογία μελέτης των φασμάτων. Η άσκηση παρουσιάζεται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου – Πτολεμαίου Λυκείου.

Read More