ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Λυμένες ασκήσεις – Φαινόμενο & Απόλυτο Μέγεθος

Ασκήσεις εύρεσης φαινόμενου και απόλυτου μεγέθους καθώς και άλλων στοιχείων που εξάγονται από αυτά τα δύο μεγέθη. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Αρίσταρχου – Ιππαρχου Λυκείου.

Read More

Λυμένες ασκήσεις στις λαμπρότητες

Ασκήσεις εύρεσης λαμπρότητας και θερμοκρασίας άστρου. Εφαρμογή του νόμου Stefan – Boltzmann. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με ελληνικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου Λυκείου.

Read More

Λυμένες ασκήσεις με λαμπρότητες (αγγλικό κείμενο)

Ασκήσεις εύρεσης λαμπρότητας και θερμοκρασίας άστρου. Εφαρμογή του νόμου Stefan – Boltzmann. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με αγγλικό κείμενο. Επίπεδο Ιππαρχου Λυκείου.

Read More