ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
ΒΗΜΑ 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)</br>ΒΗΜΑ 2
Τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην παρακάτω φόρμα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του διαγωνισμού από την Εταιρεία Αστρονομίας και μόνο. Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα στοιχεία των συμμετεχόντων διαγράφονται.

Πχ: manol12. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το πεδίο αυτό ΔΕΝ έχει καμία σχέση με το όνομά σας! Στο πεδίο αυτό δώστε με λατινικούς χαρακτήρες κάτι σαν ψευδώνυμο.

Πληκτρολογήστε στο πεδίο αυτό τον κωδικό (Password) με τον οποίο θα εισέρχεστε στο σύστημα. Μη βάλετε εύκολο κωδικό γιατί ο λογαριασμός θα διαγραφεί αυτόματα!

Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Ελληνικούς χαρακτήρες.

Με κεφαλαίους χαρακτήρες, πληκτρολογήστε το επώνυμό σας.

Δηλώστε στο πεδίο αυτό μια έγκυρη διεύθυνση Email. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Σ' αυτή τη διεύθυνση email θα λάβετε το σύνδεσμο που θα ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας. Ψευδής διεύθυνση θα σας οδηγήσει σε αποκλεισμό!

Συμπληρώστε το πεδίο με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώστε το πεδίο με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Συμπληρώστε το πεδίο με κεφαλαίους χαρακτήρες.


Μόνο αριθμοί σ' αυτό το πεδίο. Κατά προτίμηση δηλώστε κινητό τηλέφωνο.