ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
ΒΗΜΑ 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)</br>ΒΗΜΑ 2
Τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην παρακάτω φόρμα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του διαγωνισμού από την Εταιρεία Αστρονομίας και μόνο. Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα στοιχεία των συμμετεχόντων διαγράφονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!
(Φόρμες που δεν συμπληρώθηκαν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση)
Πρέπει να εισάγετε την πλήρη διεύθυνσή σας Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη.