Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρομμάτης Κων/νος,
Μαθηματικός-πρώην Λυκειάρχης
2421051061, 6973026260
 mavrommk_at_otenet.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ξενάκης Χρήστος, Δρ. Φυσικός, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών
2421028860, 6978834548
ch_xenakis_at_yahoo.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζαχείλας Λουκάς,
Δρ. Αστρονομίας – Επίκουρος Καθ/τής Παν/μίου Θεσσαλίας
2421041404, 6944535455
zachilas_at_uth.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σκοτεινιώτης Ιωάννης, Συντηρητής έργων τέχνης
2421023407, 6947326782
ianskot_at_gmail.com

ΤΑΜΙΑΣ
Ζαγάκος, Γεώργιος
6932394854
giozagakos@yahoo.gr

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Ζαφραντζάς Ευστάθιος, Οικονομολόγος
2421025723, 6974165062
zafran_at_otenet.gr

ΥΠΕΥΘ. ΥΛΙΚΟΥ
Βαζή Ευαγγελία, Ιδ. Υπάλληλος
6945365487
asfvazi@gmail.com