ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αυτή η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά άλλη ενέργεια.
Παρακαλώ περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί αυτόματα το πράσινο κουμπί που θα σας οδηγήσει στη σελίδα του διαγωνισμού.
Έχετε συνδεθεί επιτυχώς στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
[php snippet=20]
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ…
[tminus t= “20-05-2018 11:59:59”]ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ[/tminus]